Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna - spółka osobowa, za zobowiązania jakiej odpowiada bez ograniczeń minimum jeden wspólnik (komplementariusz) a minimum jeden jest akcjonariuszem. Kapitał zakładowy powinien wynosić min. 50 tys. zł. Statut przedsiębiorstwa ustanawia się aktem notarialnym, zaś osoby podpisujące statut (muszą to być inni ludzie komplementariusze, akcjonariusze - niekoniecznie) stają się założycielami przedsiębiorstwa.

Nazwa korporacji ma zawierać nazwiska jednego też kilku komplementariuszy oraz określenie „spółka komandytowo-akcyjna”. Spółka może nabywać fundusz emitując akcje, co zezwala ją dokapitalizować i przy tym utrzymać nad nią kontrolę. Działalnością korporacji kierują komplementariusze, jednakże jeżeli już liczba akcjonariuszy w spółce przekracza 25 osób, powoływana jest rada nadzorcza.